BannerNordS


Indkaldelse til generalforsamling:

Vi nærmer os den tid på året hvor vi ifølge vores vedtægter skal afholde en generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i udgangspunktet via online møde. I fald det tillades at afholde størrer forsamlinger, vil mødeformen bliver ændret.

På baggrund af ovenstående indkaldes I hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Loddet onsdag d. 28 april 2021 kl 19:00 online møde.

(mere info vil følge i den endelige indkaldelse senest 8 dage før generalforsamlingen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen

5. Behandling af budget for det kommende år

6. Behandling af bestyrelsens forslag

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt.

 

Opdateret d. 27. marts 2021