BannerNordS


Indkaldelse til generalforsamling:

Der indkaldes til generalforsamling for Grundejerforeningen Loddet i Skærbækhus onsdag d. 29 april 2020 kl.19:30.

(Pga. Corona krisen forbeholder vi os retten til at ændre afholdelsesstedet. Mere info vil følge i den endelige indkaldelse 8 dage før generalforsamlingen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen

5. Behandling af budget for det kommende år

6. Behandling af bestyrelsens forslag

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt.

 

Opdateret d. 28. marts 2020